Bedrijfsfotograaf Vlieland

Hergen Datema

Strategie, organisatie, ontwikkeling

Hergen Datema is procesbegeleider, trainer, coach en adviseur.

Hergen heeft een hele ruime ervaring in het professioneel ontwikkelen en begeleiden van bedrijven. Zijn opdrachtgevers zijn onder meer het Friesland College, Martini Ziekenhuis, Waterbedrijf Groningen en de Hanzehogeschool. Hij helpt organisaties die willen vernieuwen, die vast gelopen zijn of om een andere reden zijn advies nodig hebben.

Omdat Hergen nieuw beeldmateriaal nodig had voor zijn website en presentaties kwam hij bij mij terecht. Vlieland bleek een ideale locatie om als achtergrond te dienen voor beeldmateriaal dat zijn werk kan illustreren. Samen hebben we een plan uitgewerkt en zijn we aan de slag gegaan. Uiteindelijk is er een mooie serie foto’s gekomen, die ik inclusief het bedrijfslogo heb opgeleverd. Een paar foto’s kun je in de galerij hieronder zien. Wil je zien hoe het beeld is gebruikt, kijk dan op hergendatema.nl.